SÁM HỐI TỊNH HOÁ PHIỀN NÃO ĐỂ DIỆT TRỪ QUẢ KHỔ…

?SÁM HỐI TỊNH HOÁ PHIỀN NÃO ĐỂ DIỆT TRỪ QUẢ KHỔ?

?Gọi phiền não này là oán gia, vì phiền não làm dứt mất tuệ căn, tuệ mệnh của chúng sinh; cũng gọi phiền não này là cái thác chảy mạnh, vì lôi cuốn chúng sinh vào bể khổ sinh tử; cũng gọi phiền não này là xiềng xích, vì ràng buộc chúng sinh trong ngục sinh tử không khi nào ra khỏi, cứ phải quanh quẩn mãi trong sáu nẻo bốn loài, gây nghiệp ác vô cùng, chịu quả khổ không ngớt. Thế mới biết những hoạn họa ấy đều do phiền não mà ra.

?Những phiền não chướng đều do ý gây ra. Và khi ý nghiệp phát khởi, thì thân nghiệp, khẩu nghiệp theo đó phát động. Ý nghiệp có tham lam, có giận dữ, có ngu muội. Bởi ngu muội mới sinh tà kiến mà gây lắm việc ác. Vì vậy kinh nói: “Ba nghiệp tham, sân, si làm cho chúng sinh đọa lạc trong ba đường: địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, chịu khổ vô cùng. Nếu được làm người cũng phải chịu những ác báo phiền não: nghèo nàn, túng thiếu, côi cút, lại thêm tính nết hung hăng, càn bướng, ngu độn, không biết phải trái”.
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

http://daibaothapmandalataythien.org/vi-sao-phai-sam-hoi-phien-nao-chuong
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

7 thoughts on “SÁM HỐI TỊNH HOÁ PHIỀN NÃO ĐỂ DIỆT TRỪ QUẢ KHỔ…

Trả lời