Sự chấn động của các cõi giới trong thời khắc Đức Phật thành đạo

?SỰ CHẤN ĐỘNG CỦA CÁC CÕI GIỚI THỜI KHẮC ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Theo tác phẩm “Phật sở hành tán”, sự giác ngộ của đức Phật được nhận biết qua các dấu hiệu khác nhau:

☀️1. Sự giao cảm của vũ trụ: Trái đất chấn động, mưa hương thơm tuôn xuống từ bầu trời không mây, hoa thơm nở tươi thắm, trái ngọt chín rộ dầu chưa đến mùa, các loại hoa báu như hoa ma-ha-mạn-đà-la tuôn rải từ trong hư không để cúng dàng Bậc đại giác;

☀️2. Chư Phật mười phương và chư thiên các cõi trời xưng tán oai đức của Ngài và rải hoa thơm cúng dường;

☀️3. Loài người trong nhân gian cảm thấy an bình và hoan hỷ khôn cùng.

☀️4. Tất cả các vị quỷ thần từ mười phương gồm Indra thuộc phương đông, Yama thuộc phương nam, Varuna thuộc…

http://daibaothapmandalataythien.org/su-chan-dong-cua-cac-coi-gioi-trong-thoi-khac-duc-phat-thanh-dao

Sự chấn động của các cõi giới trong thời khắc Đức Phật thành đạo

Sự chấn động của các cõi giới trong thời khắc Đức Phật thành đạo
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời