Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Có Bản Nguyện Là Gì?

1. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nghĩa là gì?

Dược Sư Như Lai tiếng Phạn gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “Về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”.

Do nguyện lực có thể bạt trừ bệnh khổ của chúng sanh nên gọi là Dược Sư, có thể chiếu soi cứu độ những chỗ tăm tối si mê nên gọi là Lưu Ly Quang. Ngài hiện là giáo chủ thế giới Lưu Ly ở phương Đông cùng với 2 vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sinh.

2. Bản nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là gì?

Bản nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sanh tử khổ đau.

Cũng như các Đức Phật trong mười phương, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có đầy đủ thập hiệu là: Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư và Phật Thế Tôn.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

3. Tại sao nên thờ Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ?

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai dùng trí – huệ – hạnh của mình để cứu độ chúng sinh thoát khỏi tham, sân, si – ba căn bệnh đáng sợ đối với tâm hồn. Trừ được ba nghiệp đó thì tiêu tai giải nạn, kéo dài tuổi thọ, tới gần hơn chốn Tây Phương Cực Lạc. Vì thế, giải trừ bệnh về thân thể chỉ là một phần ý nghĩa của việc thờ Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chân chính của hành động này là tu tâm, trừ nghiệp trong lòng.

Phật Dược Sư chủ quản tuổi thọ, sức khỏe, chúc phúc và cầu phúc. Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chăm lo cho sự tu tập, hướng chúng sinh tới con đường vô ngã vị tha, trong đại nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thể hiện rõ mong muốn nhân gian giàu có thịnh vượng, khỏe mạnh vui sướng, có tiền tài dùng thỏa đáng thì sẽ có lợi ích.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai dùng trí - huệ - hạnh của mình để cứu độ chúng sinh thoát khỏi tham, sân, si
Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai dùng trí – huệ – hạnh của mình để cứu độ chúng sinh thoát khỏi tham, sân, si

Chính vì vậy việc thờ Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tại gia không chỉ giúp gia chủ khỏe mạnh, vui vẻ mà còn có thể khai tài, cung cấp đầy đủ tài phú cần thiết cho gia đình nếu sử dụng tiền tài đúng mục đích, có chừng mực.

Thờ Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tại gia có tác dụng bình an, tiến tập hưởng phúc, một số người còn cho rằng Phật sẽ phù hộ gia chủ không đột tử, tránh tai họa bất ngờ, loại bỏ những trường hợp tử vong bất chợt.

Ngoài ra, nhờ năng lực bổn nguyện của Phật Dược Sư, những chúng sanh thọ trì danh hiệu Ngài đều được tiêu trừ tất cả bệnh khổ và thành tựu mọi sở nguyện, sở cầu.

3. Nên thỉnh Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở đâu?

Cũng như các vị Phật khác, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi thành Phật đều là viên mãn các lời đại nguyện. Do vậy, thờ tượng Phật Dược Sư là những người chí tâm quy kính vào Dược Sư Phật, cuộc sống chính là hiện thực hoá các lời nguyện của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai .

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 

   Shop Phật giáo Hoa Vô Ưu cũng vì phát nguyện, hoằng Pháp lợi sanh, mong muốn được gieo duyên, mang tới cho quý Phật tử những tôn tượng Đức Phật được làm từ tâm huyết và lòng kính trọng của những người thợ lành nghề vì vậy quý vị có thể thỉnh Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tại:

Địa chỉ: Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu: số 23, ngõ 125 Bùi Xương Trạch – Thanh Xuân – Hà Nội.
SĐT: 0979742277
Zalo, Viber: 0979742277
Website: shophoavouu.com

Shop nhận ship ở Hà Nội, nhận chuyển tôn tượng đi các tỉnh xa ngoài Hà Nội, chuyển phát nhanh toàn quốc và nước ngoài, liên hệ 0979742277 hoặc  Zalo, Viber: 0979742277

Trả lời