Sự chấn động của cõi nhân – thiên vào thời khắc Đức Phật đản sinh

🌈SỰ CHẤN ĐỘNG CỦA CÕI NHÂN – THIÊN VÀO THỜI KHẮC ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH🌈
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🙏Thời khắc Đức Phật đản sinh, như va đập vào cánh cửa huyền mật, siêu nhiên, ba tầng trời thảy đều rúng động, đại địa chao đảo, nước biển trong bốn đại dương dâng cao, ầm ào vỗ giữa hư không. Thiên nhạc trỗi lên, thiên hoa tung bay; phạm thiên, chư thiên trong ba ngàn cõi mở hội vui mừng. Chín con rồng vàng trong mây xanh bay sà xuống, tuôn vòi nước nóng và lạnh ngào ngạt hương, tắm cho Đại Bồ tát. Bốn vị đại phạm thiên ở cõi trời Tịnh Cư đứng bốn góc, giăng tấm lưới bằng vàng mịn đỡ thân Đại Bồ tát không cho rơi xuống đất. Họ nói thoảng vào tai lệnh bà Mahāmāyā rằng:

– Xin hoan hỷ chúc mừng hoàng hậu. Vị ấu nhi này sẽ là một bậc thiên hạ vô song, trí tài và đức hạnh khắp cả ba cõi, sáu đường không ai dám sánh. Ngài chính là một bậc Vô thượng Chí tôn. Lời vừa dứt, Tứ đại Thiên vương đã che chiếc lọng báu và đưa tấm nhung mịn tiếp bồng ngài, rồi trao qua cho cung nữ ẵm ngài trên tấm lụa Dukala.

🙏Bỗng, Đại Bồ tát vùng đứng dậy, đi về hướng Đông bảy bước, dưới đất trồi lên bảy hoa sen đỡ bước chân ngài, có hai vị thiên bưng năm món triều phục của Chuyển luân Thánh vương đi hầu hai bên. Đại Bồ tát một tay chỉ thượng, một tay chỉ hạ, nói lên câu kệ:

http://daibaothapmandalataythien.org/su-chan-dong-cua-dai-dia-vao-thoi-khac-duc-phat-dan-sinh

Sự chấn động của cõi nhân – thiên vào thời khắc Đức Phật đản sinh

Sự chấn động của cõi nhân – thiên vào thời khắc Đức Phật đản sinh
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời