Câu chú Ma Vương cúng dàng Đức Phật diệt trừ mọi hiểm nguy, sợ hãi

⚡️CÂU CHÚ MA VƯƠNG CÚNG DÀNG ĐỨC PHẬT DIỆT TRỪ MỌI HIỂM NGUY, SỢ HÃI⚡️
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍂Hôm ấy toàn rừng Ta La bỗng đổi màu trắng như lông bạch hạc. Trên hư không tự nhiên có tòa nhà thất bửu, dưới tòa nhà có ao suối mọc đầy hoa sen xinh đẹp, như vườn hoan hỉ ở Thiên cung Đao Lợi. Cả rừng Ta La cũng biến thành trang nghiêm xinh đẹp khác thường.

🍂Vua trời Đế Thích, cũng như Tứ Thiên Vương, và chư thiên trong cõi Dục giới đều đem phẩm vật thượng hảo dâng lên đức Phật, mong Phật nhận phần cúng dàng cuối cùng của mình hầu được sớm thành tựu pháp bố thí Ba-la-mật, nhưng đức Phật vẫn không hứa nhận. Chư Thiên Dục giới không được toại nguyện, lòng rất buồn khổ, ngồi qua một bên. Đại Phạm Thiên vương cùng Chư Thiên cõi Sắc giới đến lễ Phật, tha thiết dâng phẩm vật cõi sắc. Phật không hứa nhận. Đại Phạm Thiên và chư Thiên sắc giới không được toại nguyện, lòng rất buồn khổ ngồi qua một bên.

🍂Bấy giờ Ma Vương Ba Tuần cùng quyến thuộc vô lượng đại chúng mở cửa địa ngục ban nước thanh tịnh, nhân đó bảo đại chúng rằng: …

http://daibaothapmandalataythien.org/cau-chu-ma-vuong-cung-dang-duc-phat-diet-tru-moi-hiem-nguy-so-hai

Câu chú Ma Vương cúng dàng Đức Phật diệt trừ mọi hiểm nguy, sợ hãi

Câu chú Ma Vương cúng dàng Đức Phật diệt trừ mọi hiểm nguy, sợ hãi
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời