Tạo nhân duyên gì để hạt giống nghiệp xấu không trổ quả?

??PHƯƠNG PHÁP TU TẬP TỊNH HOÁ NGHIỆP CHƯỚNG??

?Khi thực hiện một hành động của thân – khẩu – ý, chúng ta sẽ để lại một dấu ấn giống như gieo trồng một hạt giống trong tâm thức. Trong đời này cũng như đời quá khứ, chúng ta đã gieo vô số hạt giống nghiệp. Nếu chúng ta không thực hành các phương pháp tịnh hóa hạt giống nghiệp xấu, thì đến khi hội tụ đầy đủ nhân duyên, hạt giống sẽ chín mùi và chúng ta sẽ chịu quả báo.

?Vậy làm thế nào để tịnh hóa những hạt giống nghiệp không để chúng chín mùi và trổ quả? Chúng ta có thể tịnh hóa những nghiệp bất thiện bằng cách thực hành và sử dụng bốn năng lực đối trị:

✳️ Cảm thấy hối hận, ăn năn về những hành động bất thiện đã tạo
✳️ Đặt niềm tin vào sự giúp đỡ của những đối tượng quy y như Phật, Pháp và Tăng
✳️ Thực hành thiện nghiệp để cân bằng ác nghiệp
✳️ Quyết tâm không tái phạm.

?Chúng ta có thể loại bỏ những bất thiện nghiệp trong hiện tại và quá khứ bằng cách thực hành các phương pháp tịnh hóa (như tụng kinh #Lương_Hoàng_Sám, sám hồng danh 35 vị Phật hay trì tụng chân ngôn #Đức_Phật_Kim_Cương_Tát_Đỏa Vajrasattva), và bảo vệ những nghiệp tốt đã tạo bằng cách hồi hướng công đức đến sự giác ngộ của tất cả chúng sinh.

http://daibaothapmandalataythien.org/cach-chuyen-hoa-bat-thien-nghiep-nhanh-nhat

Tạo nhân duyên gì để hạt giống nghiệp xấu không trổ quả?

Tạo nhân duyên gì để hạt giống nghiệp xấu không trổ quả?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

10 thoughts on “Tạo nhân duyên gì để hạt giống nghiệp xấu không trổ quả?

Trả lời