Thắp Sáng Tâm Đăng…

Thắp Sáng Tâm Đăng

Hãy thắp sáng tâm mình
Một ngọn đèn Tỉnh Thức
Ngàn năm tối vô minh
Cũng cúi đầu, phủ phục.

Hãy vượt qua tham dục
Bằng Chánh niệm, Tuệ tri
Ấy là từng bước đi
Có sen vàng đỡ gót.

– Thời gian trôi thấm thoát
Nên tinh tấn hôm nay,
Đời vô thường đổi thay
Hãy sống đầy Tuệ giác.

Biết ai còn luân lạc
Xin gửi một niềm thương
Dìu dắt đến con đường
Phật quang ngời soi sáng.

Cùng nhau về Giác ngạn
Sen nở ngát trời quê
”Ga tê.. và Ga tê…”
Bồ đề tâm bất thối.

Gặp nhau nơi nguồn cội
Cười đẹp nụ chân thường
Một niệm thấu mười phương
Khắp trời Như Lai hiện.

Hãy cùng nhau thệ nguyện
Trở về trong phút giây
Chánh Niệm, rời mộng say!
Đạo là đây, bất biến.

Như Nhiên
Tue Tanh Thich

__(())__


Mời bạn xem thêm các bài viết hay về Phật Pháp tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “Thắp Sáng Tâm Đăng…

Trả lời