THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2018 – PL.2562 TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN…

🌺THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2018 – PL.2562 TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN🌺
——-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời