TỊNH HOÁ ÁC NGHIỆP 2.000 KIẾP NHỜ CẦU NGUYỆN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀO NGÀY RẰM…

🌈TỊNH HOÁ ÁC NGHIỆP 2.000 KIẾP NHỜ CẦU NGUYỆN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀO NGÀY RẰM🌈
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Đức Phật A Di Đà được mọi người biết đến về năng lực trường thọ, hành uẩn, sắc đỏ, nhận thức thanh tịnh và trí tuệ chứng ngộ Tính không của vạn pháp. Trì tụng chân ngôn A Di Đà giúp trưởng dưỡng lòng bi mẫn, tịnh hóa các ác nghiệp, và khai mở tình yêu thương rộng lớn vô điều kiện hướng đến mọi hữu tình, nhờ đó tiêu trừ được chấp ngã. Chân ngôn sáu âm “OM AH MI DEWA SHRI”, tiếng Việt phiên âm là “Nam Mô A Di Đà Phật” của Đức A Di Đà nêu biểu Lục độ Ba la mật, pháp đối trị với sáu xúc tình phiền não.

🌿Thành tâm trì tụng 120,000 biến chân ngôn A Di Đà đúng pháp sẽ giúp bạn kết nối với Đức Phật A Di Đà, tăng trưởng sức khỏe, trường thọ, tài bảo. Những ai thành tựu trì tụng 300,000 lần Chân ngôn này sẽ được Đức Phật A Di Đà an tọa trên đỉnh đầu, hộ trì cho mình cả ngày lẫn đêm. Tu trì Chân ngôn A Di Đà cũng giúp hành giả chuẩn bị một pháp thực hành mạnh mẽ hơn là Chuyển di tâm thức– khi chúng ta đưa tâm thức mình vào tim Đức A Di Đà và trực tiếp chủ động vãng sinh vào cõi Cực Lạc của Ngài vào thời điểm chết.

http://daibaothapmandalataythien.org/cau-nguyen-duc-di-da-vao-ngay-ram-tinh-hoa-ac-nghiep-trong-2000-kiep


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời