Tinh túy của hạnh bố thí chính là tâm không mong cầu, chứ không phải ở phẩm vật …

💠Tinh túy của hạnh bố thí chính là tâm không mong cầu, chứ không phải ở phẩm vật bố thí, vốn chỉ là phương tiện cho sự thực hành.

~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời