TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN GIÚP BẠN KẾT NỐI VỚI CHƯ PHẬT…

🌈TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN GIÚP BẠN KẾT NỐI VỚI CHƯ PHẬT🌈
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☸️Công năng của thực hành trì tụng chân ngôn có hai khía cạnh bên ngoài và bên trong.

➡️Bên ngoài là bạn triệu thỉnh chư Phật. Đây cũng là một hình thức cầu nguyện. Mỗi vị Phật đều có những công năng riêng, chẳng hạn như trong Phật giáo Đại thừa khi trì Phật hiệu của Đức Phật A Di Đà, bạn sẽ được vãng sinh Tịnh Độ vì Đức Phật A Di Đà trong vô số kiếp đã tích lũy vô lượng công đức và Ngài phát hạnh nguyện rằng “bất cứ ai trì tụng danh hiệu của ta đều sẽ được tái sinh ở cõi Tịnh Độ”. Tương tự như vậy, các câu chân ngôn cũng đều có sự gia trì, trì tụng chân ngôn có công dụng triệu thỉnh gia trì của chư Bản tôn và cũng có thể bảo vệ bạn khỏi những báo ứng của Khẩu nghiệp. Theo cách này chân ngôn giúp bạn tịnh hóa đồng thời cũng bảo vệ bạn, vì khi trì chân ngôn bạn sẽ không thể nói chuyện, từ đầu đến cuối bạn sẽ được bảo vệ tránh nói ra những điều ác khẩu.

➡️Xét về bên trong, khi trì tụng chân ngôn, bạn cần an trụ trong tự tính tâm, và như vậy không thể có “tôi đang trì chân ngôn” mà những lời chân ngôn phải được phát ra giống như một tiếng vang. Và tâm của bạn cũng vậy, cần phải tràn đầy tỉnh thức song tuyệt đối không tạo tác, bám chấp hay trì trệ.

☸️Khi trì tụng chân ngôn sóng âm ba được cộng hưởng phát ra những năng lượng chữa lành nhẹ nhàng khắp thân tâm chúng ta. Diễn đạt dưới góc độ tâm linh, chân ngôn là phương tiện giao tiếp, kết nối của Bản tôn, chư Phật và Bồ tát với chúng sinh để có thể đem lại sự tịnh hóa nghiệp chướng và chứng ngộ cho hết thảy vạn loài hữu tình.

http://daibaothapmandalataythien.org/giao-phap-phat-phap-ung-dung/cach-tri-tung-chan-ngon

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

One thought on “TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN GIÚP BẠN KẾT NỐI VỚI CHƯ PHẬT…

  1. Lê Ngọc Lan says:

    Tôi là Lan, trước tiên cảm ơn shop phật giáo hoa vô ưu gửi thông điệp để giúp đỡ tôi khi tôi gặp nghiệp chướng khẩu của Phật Thích Ca mâu Ni hay còn gọi là Phật A Di Đà

Trả lời