Hôm nay là ngày 30/5 theo lịch Kim cương thừa – ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu N…

🌈Hôm nay là ngày 30/5 theo lịch Kim cương thừa – ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni🌈
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

➡️Trong ngày này, bạn nên tha thiết cầu nguyện Đức Phật thời hiện tại, giáo chủ của cõi Sa bà – Đức Thích Ca Mâu Ni. Nếu bạn phát nguyện quy y Ngài, mọi nghiệp chướng, báo chướng của 80.000 kiếp sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống cõi Địa ngục lửa thiêu đốt.

➡️Hãy cùng chúng tôi tu tập, tích lũy công Đức bằng cách thực hành các thiện hạnh như: tụng kinh, phóng sinh, ăn chay, cúng dường, bố thí và hồi hướng công đức đến hết thảy chúng sinh hữu tình, mong nguyện chúng sinh viên mãn mọi tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏

☀️Chủng tử tự: MUM
☀️Chân ngôn: TAYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOAHA

➡️Quý vị tải Nghi quỹ tu trì Đức Phật Thích Cả Mâu Ni tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-phat-thich-ca-mau-ni

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời