Trực tiếp Pháp hội tại chùa Bầu (chùa Quang Tự) sáng ngày 24/03/2018…


Trực tiếp Pháp hội tại chùa Bầu (chùa Quang Tự) sáng ngày 24/03/2018
————
Live from Quang Tu pagoda[fb_vid id=”2039797029394079″]Trực tiếp Pháp hội tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sáng ngày 24/03/2018
Khoá lễ cúng dường hoả tịnh (Sang offering)
Khoá lễ Tara
————
Live from Bau pagoda, Vinh Phuc province
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời