Trực tiếp tọa đàm “Sống Hạnh Phúc” tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, T…

[fb_vid id=”2050310475009401″]Trực tiếp tọa đàm “Sống Hạnh Phúc” tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

His Holiness talks happiness and success with business, academic and media community of Ho Chi Minh City.
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời