VÌ SAO ĐỨC QUÁN THẾ ÂM CÓ HÌNH TƯỚNG NỮ?…

?VÌ SAO ĐỨC QUÁN THẾ ÂM CÓ HÌNH TƯỚNG NỮ??

Theo Kinh Đại Bản Như Ý, có 8 vị đại Quán Âm là:
?Viên Mãn Ý Nguyệt Minh Vương Bồ tát.
?Bạch Y Tự Tại.
?Cát La Sát Nữ.
?Tứ Diện Quán Âm.
?Mã Đầu La Sát.
?Tỳ Câu Chi.
?Đại Thế Chí.
?Đà La Quán Âm (Quán Âm Chuẩn Đề).

?Ngài có sức uy thần công đức và lòng từ bi rất lớn. Ngài vốn không phải là nữ tướng, chúng sinh tưởng tượng ra Ngài có hình tướng nữ để tiện hóa độ cho hàng phụ nữ. Vả lại, chúng sinh ở Sa – bà này được nhờ ơn Ngài cứu độ, che chở nhiều nên thảy đều coi Ngài như mẹ hiền vì vậy mới tưởng tượng ra Ngài có hình tướng nữ.

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

4 thoughts on “VÌ SAO ĐỨC QUÁN THẾ ÂM CÓ HÌNH TƯỚNG NỮ?…

Trả lời