Hôm nay là ngày vía Đức Phật Dược Sư (Vaidurya Buddha Raza)…

?Hôm nay là ngày vía Đức Phật Dược Sư (Vaidurya Buddha Raza)?
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Nếu bạn phát nguyện quy y Ngài, những tội chướng, ác nghiệp trong 30 kiếp và trong đời hiện tại sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống Địa ngục xác chết.

?Trong các ngày vía Phật, nếu bạn thực hành các thiện hạnh, công đức sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Nhưng ngược lại, nếu bạn phạm phải các ác nghiệp thì quả báo cũng tăng trưởng gấp nhiều lần. Vì vậy, hãy tích lũy công đức bằng các hành động như #tụng_kinh, #phóng_sinh, #bố_thí, #cúng_dường… và hồi hướng công đức bằng cách #comment tên người bạn muốn hồi hướng nhé.

?Xin mời bạn tải nghi quỹ tu trì Đức Phật Dược Sư tại đây:
http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-phat-duoc-su
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

25 thoughts on “Hôm nay là ngày vía Đức Phật Dược Sư (Vaidurya Buddha Raza)…

 1. Thuy Nga Nghiem says:

  NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
  NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
  NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
  CON NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HỒI HƯỚNG TRANG NGIÊM PHẬT TỊNH ĐỘ . TRÊN ĐỀN BỐN ÂN NẶNG DƯỚI CỨU KHỔ TAM ĐỒ. Khắp pháp giới chúng sinh Tình giữ vô tình đồng sanh Cực Lạc đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh. Đồng thành Phật Đạo

 2. Anh Nguyet says:

  NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
  NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
  NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
  CON NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HỒI HƯỚNG TRANG NGIÊM PHẬT TỊNH ĐỘ . TRÊN ĐỀN BỐN ÂN NẶNG DƯỚI CỨU KHỔ TAM ĐỒ. Khắp pháp giới chúng sinh Tình giữ vô tình đồng sanh Cực Lạc đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh. Đồng thành Phật Đạo

 3. Hoàng Yến says:

  Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
  Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
  Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
  Đệ tử con din hồi hướng cho Mẹ con là Lê Thị Tuất trú tại Trù Hựu, Lục Ngạn Bắc Giang
  Bố chồng Hoàng Minh Khang Phúc Yên Vĩnh Phúc
  Nam Mô A Di Đà Phật!

Trả lời