Vì sao Guru Yoga chỉ được nhắc đến trong Kim Cương thừa?

VÌ SAO GURU YOGA CHỈ ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRONG KIM CƯƠNG THỪA?
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌼Pháp tu Guru Yoga hay Thượng sư Tương ưng pháp không chỉ là phương pháp giúp xây dựng sự kết nối giữa Thượng sư với đệ tử. Nhiều người còn thậm chí lầm tưởng Guru Yoga là phương pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân cận với bậc Thượng sư để đón nhận sự hỗ trợ từ Ngài giúp họ thoát khỏi các bế tắc tuyệt vọng và cảm giác cô đơn trong cuộc sống. Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Pháp tu Guru Yoga thâm diệu hơn rất nhiều. Đây là pháp tu siêu việt chứa đựng tinh túy giáo pháp Kim Cương thừa, giúp viên mãn các Ba la mật, thành tựu công đức, từ bi và trí tuệ.

🌼Pháp thực hành Guru Yoga chỉ được đề cập trong Kim Cương thừa, không được đề cập tới trong các thừa khác. Lý do là vì các thừa khác là những thừa phổ dụng với chúng sinh phàm tình còn đầy ô nhiễm, vô minh. Thông thường, những con người bình thường này phải trải qua vô vàn chướng ngại mới hiểu được rằng Thượng sư có thể là hiện thân của chân lý vũ trụ. Để phù hợp với những gì chúng sinh phàm tình hằng tin và cảm nhận, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng những giáo lý phù hợp, dễ tin và dễ thực hành. Đối với những hành giả tinh tấn hoặc có căn cơ cao hơn, Đức Phật khai thị những chân lý khó tin, khó diễn đạt qua các phương pháp thực hành Kim Cương thừa. Điều này giải thích vì sao Guru Yoga không mang nghĩa “phổ dụng”, mà chỉ được thực hành trong Kim Cương thừa, vốn là con đường hay “cỗ xe” dành cho hàng đệ tử có căn cơ nhất định…

http://daibaothapmandalataythien.org/guru-yoga-thuong-su-tuong-ung-phap-0

Vì sao Guru Yoga chỉ được nhắc đến trong Kim Cương thừa?

Vì sao Guru Yoga chỉ được nhắc đến trong Kim Cương thừa?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời