VÌ SAO NÓI MANDALA NÊU BIỂU CHO CẢNH GIỚI GIÁC NGỘ CỦA CHƯ PHẬT?…

?VÌ SAO NÓI MANDALA NÊU BIỂU CHO CẢNH GIỚI GIÁC NGỘ CỦA CHƯ PHẬT??

?Đức Phật đã dạy rằng: người nhìn thấy Pháp là thấy Phật, người nhìn thấy Phật là thấy Pháp giác ngộ, người nhìn thấy Pháp là thấy Mandala, Thân Khẩu Ý Giác ngộ của Phật. Chính vì thế, kiến trúc Mandala Phật giáo là sự thể hiện hợp nhất của vũ trụ bên ngoài với thân Giác ngộ của Đức Phật, đồng thời cũng là cảnh giới Tịnh độ, nơi vân tập của hải hội chư Phật.

?Theo cách hiểu và sự biểu đạt phổ biến nhất, Mandala là “luân viên cụ túc”, nghĩa là hàng loạt những vòng tròn đồng tâm, nêu biểu cho tự tính Phật viên mãn, cho cảnh giới Giác ngộ của hải hội chư Phật, chư Bồ tát, Bản tôn, và tượng trưng cho những phẩm chất Giác ngộ của các Ngài.
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

9 thoughts on “VÌ SAO NÓI MANDALA NÊU BIỂU CHO CẢNH GIỚI GIÁC NGỘ CỦA CHƯ PHẬT?…

Trả lời