VÔ MINH LÀ GỐC…

VÔ MINH LÀ GỐC
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☸️Bấy giờ có một vị Khất Sĩ trẻ tuổi, với bản tính ngu si, chất trực thô lỗ, và chưa hiểu Pháp yếu. Lại nữa, tính dục của ông ta rất hẫy hừng, và chẳng thể kiềm chế bản thân. Do bởi việc này mà ông ta khởi sinh phiền não, không thể định tâm tu tập được.

☸️Có một ngày, vị Khất Sĩ ấy ngồi xuống và nghĩ thầm: “Mình phải cắt bỏ nam căn thì sau đó tâm sẽ thanh tịnh và mới có thể thấy dấu Đạo.” Và thế là, vị Khất Sĩ ấy liền đến nhà của một thí chủ nọ và hỏi mượn cái rìu. Sau đó, ngài trở về phòng và đóng cửa lại, rồi cởi y phục ra, ngồi trên một tấm ván, và muốn chặt đứt nam căn của mình.

☸️Đức Phật biết do bởi ý niệm ngu si của ông ta nên mới làm như thế. Ngài đã chẳng biết rằng, tu hành cần phải chế phục tâm. Tâm là nguồn gốc. Vị Khất Sĩ ấy đã chẳng biết rằng, nếu đoạn nam căn thì sẽ có thể bị chết, tự hại chính mình, và sẽ đọa đường ác để chịu mãi đau đớn. Bấy giờ Thế Tôn tiến vào phòng và liền hỏi vị Khất Sĩ rằng: “Ông đang muốn làm gì?”

http://daibaothapmandalataythien.org/tu-tu-goc


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời