VŨ ĐIỆU TRIỆU THỈNH 8 HÓA THÂN THƯỢNG SƯ LIÊN HOA SINH…

VŨ ĐIỆU TRIỆU THỈNH 8 HÓA THÂN THƯỢNG SƯ LIÊN HOA SINH
———
☄️Trong ngày 17/3/2018, ngày thứ 2 của Pháp hội Đại Bi Quan Âm tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, chư Tăng cao cấp của Truyền thừa Drukpa đến từ Ấn Độ đã thể hiện Vũ điệu để thỉnh mời sự hiện diện 8 hóa thân của Kim Cương Thượng sư Liên Hoa Sinh giáng lâm gia trì cho những Phật tử tín tâm có đủ phúc duyên chiêm bái vũ điệu thù thắng này. Việc chiêm bái Vũ điệu mang lại vô số lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn như Đức Liên Hoa Sinh đã dạy rằng khi vũ điệu được cử hành ở bất cứ đâu, Ngài sẽ thị hiện ở nơi đó và những Phật tử chí thành sẽ đón nhận sự gia trì trực tiếp từ Ngài.

☄️Sự xuất hiện của Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh trong cõi Sa bà đã được Đức Phật Thích Ca huyền ký trong nhiều kinh điển. Đức Phật cũng đã dạy rằng Đức Liên Hoa Sinh chính là Đức Phật A Di Đà trong hình tướng loài người. Vào thế kỷ thứ 8, Đức Liên Hoa Sinh đã từ Ấn Độ đến vùng đất tuyết, hàng phục các quỷ thần quấy nhiễu người dân và cải hóa họ thành các Hộ pháp của Đạo Phật, xây dựng các tự viện, trao truyền giáo pháp Kim Cương thừa của Đức Phật Thích Ca cho người dân trên khắp dãy Himalaya. Ngài thị hiện vô số thần thông nhưng hơn hết, lòng từ bi và trí tuệ giác ngộ của Ngài đã cảm hóa toàn bộ người dân tại vùng đất này, bởi vậy người dân và Phật tử khắp nơi luôn tin kính Ngài là hóa thân của Đức Phật A Di Đà

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời