Ý NGHĨA CÁC HỒNG DANH CỦA ĐỨC PHẬT QUAN ÂM…

Ý NGHĨA CÁC HỒNG DANH CỦA ĐỨC PHẬT QUAN ÂM
——-
💎Đức Quan Âm có vô số hồng danh, thể hiện các khía cạnh của trí tuệ giác ngộ và năng lực diệu dụng của tâm Đại từ Đại bi. Một trong những hồng danh cổ xưa nhất của Đức Quan Âm, được tìm thấy trong Kinh điển tiếng Phạn, ghi nhận tên gọi của Đức Phật này là Avalokiteshvara, trong đó:

‼️Ava: Có nghĩa là phía bên dưới, cảnh khổ Sa bà
‼️Lokita: Có nghĩa là nhìn thấy, quan sát, thấu rõ
‼️Isvara: Đấng Uy lực có quyền hành xử mọi việc một cách tự tại.

“Avalokita” và “Isvara” được viết gọn thành “Avalokiteshvara”: “Bậc có uy lực quán sát và bảo hộ chúng sinh một cách tự tại” hay Quán Tự Tại. Ngài chính là Đức Phật, nhờ thực hành Trí tuệ Bát nhã thâm sâu, quán sát năm uẩn đều không nên cứu độ hết thảy chúng sinh thoát khỏi khổ ách, đạt đến an vui hỷ lạc.

http://daibaothapmandalataythien.org/y-nghia-cac-hong-danh-cua-duc-phat-quan-am


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời