Ý NGHĨA SẮC THÂN ĐỨC QUAN ÂM TỨ THỦ TRONG KIM CƯƠNG THỪA…

Ý NGHĨA SẮC THÂN ĐỨC QUAN ÂM TỨ THỦ TRONG KIM CƯƠNG THỪA
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Đức Quan Âm Tứ Thủ được mô tả an tọa trên tòa sen trắng và tòa mặt trăng, thân sắc trắng, một mặt và bốn tay, hai tay chắp lại trì giữ ngọc Mani như ý, tay phải thứ hai cầm tràng pha lê, trong khi tay trái thứ hai cầm hoa sen. Ngài an tọa trong tư thế Kim cương, trang sức gồm các thiên y, lụa là và trang hoàng quý báu nêu biểu cho tất cả phẩm hạnh giác ngộ của Ngài.

Ngài có một đầu nêu biểu tự tính tuyệt đối của vạn pháp.
Ngài an tọa trong tư thế Kim cương nêu biểu tính nhất như của luân hồi và niết bàn.
Tòa sen trắng tượng trưng cho lòng từ bi.
Áo da thú trên vai nêu biểu hạnh nguyện nhập thế, đồng sự cứu giúp chúng sinh.
Ngài mỉm cười bi mẫn với sự hiểu biết trong tình yêu thương bình đẳng.
Cặp mắt của Ngài tràn đầy lòng từ bi nhìn hướng về chúng sinh.
Bốn tay nêu biểu cho Tứ vô lượng tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả).
Ngài là Đức Phật có lòng từ bi vô lượng, là hiện thân chứng ngộ Tứ vô lượng tâm hay các phương tiện thiện xảo để Ngài cứu độ chúng sinh.
Tay phải thứ hai cầm tràng pha lê nêu biểu sự liên tục cứu giúp chúng sinh mà không bỏ sót một ai, chuỗi tràng cũng nêu biểu chân ngôn của Ngài.
Trong khi tay trái thứ hai cầm hoa sen nêu biểu Bồ đề tâm thanh tịnh: dù ứng hiện thân vào các cõi luân hồi nhiễm ô để cứu giúp chúng sinh, Ngài vẫn thanh tịnh vô nhiễm như hoa sen mọc trong bùn nhưng không vấy bùn

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời