10 Ý NGHĨA “TỰ TẠI” CỦA ĐỨC PHẬT QUÁN THẾ ÂM (QUÁN TỰ TẠI)…

10 Ý NGHĨA “TỰ TẠI” CỦA ĐỨC PHẬT QUÁN THẾ ÂM (QUÁN TỰ TẠI)

Ý nghĩa “tự tại” trong danh hiệu “Quán Tự Tại” của Đức Phật Quan Âm bao hàm mười khía cạnh sau:
1) Thọ tự tại: Kéo dài bảo vệ tính mạng;
2) Tâm tự tại: chẳng nhiễm ô sinh tử;
3) Tài tự tại: theo ý vui thích mà hiện, do sở đắc của Bố thí;
4) Nghiệp tự tại: chỉ làm việc lành và khuyên người khác làm lành;
5) Sinh tự tại: tùy theo ý muốn hay hướng tới, do sở đắc của Trì giới;
6) Thắng giải tự tại: tùy theo sự ham muốn biến hiện, do sở đắc của Nhẫn nhục;
7) Nguyện tự tại: tùy theo quán nơi vui vẻ mà thành tựu, do sở đắc của Tinh tấn;
8) Thần lực tự tại: bắt đầu Tối thắng Thần thông, do sở đắc của Thiền định;
9) Trí tự tại: thuận theo lời nói âm thanh Trí tuệ; và,
10) Pháp tự tại: theo Kinh điển, do sở đắc của Trí tuệ.
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời