CÔNG ĐỨC TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN “OM MANI PADME HUNG”…

CÔNG ĐỨC TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN “OM MANI PADME HUNG”

Các Phật tử tham dự Pháp Hội Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2018 (tạ đàn vào Đại lễ Cầu an đầu xuân tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên – từ 16-18/03/2018) sẽ thực hành trì niệm Chân ngôn “Om Mani Padme Hung” bằng cách trì Tháp. Dưới đây là phần giải thích ý nghĩa vi diệu của chân ngôn Lục Tự Đại Minh theo Mật điển để các Phật tử có thể nương theo thực hành, tích lũy phúc tuệ, viên mãn tâm nguyện của bản thân và toàn thể Pháp hội.

Trong Mật điển dạy rằng: Dù một lần được nghe chân ngôn này vào lúc chết, loài kiến và các động vật sẽ thoát khỏi thân nghiệp báo và tái sinh trong cõi Tịnh độ. Việc trì niệm sáu chữ chân ngôn này, giống như mặt trời tỏa chiếu trên núi tuyết, sẽ khiến tất cả nghiệp xấu và chướng ngại mà hành giả đã tích lũy từ vô thủy trong luân hồi được tịnh hóa và tiêu trừ, đến giây phút lâm chung sẽ được vãng sinh vào cảnh giới Tịnh độ. Thiền định về chân ngôn này hành giả có thể đạt được tam học Văn, Tư, Tu. Tất cả các pháp sẽ xuất hiện là Pháp thân và cánh cửa kho tàng công hạnh lợi ích chúng sinh sẽ được rộng mở. Hành trì chân ngôn này sẽ giúp hành giả không bị trôi dạt nơi cánh cửa tái sinh của lục đạo luân hồi và sẽ đạt được quả vị Ba la mật, đồng thời tịnh hóa tất cả nghiệp nhiễm ô, phiền não đau khổ, các thói quen tập khí xấu và chuyển hóa tất cả hiện tướng bên ngoài thành cảnh giới Tịnh độ của Tam thân. Bởi vậy, công đức trì tụng chân ngôn Đại bi Lục tự đại minh là không thể đo lường và nghĩ bàn.

http://drukpavietnam.org/om-mani-padme-hung-chan-ngon-cua-tinh-yeu-thuong
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời