‼️KHÔNG THỂ THÀNH TỰU TÂM LINH NẾU KHÔNG TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC‼️…

‼️KHÔNG THỂ THÀNH TỰU TÂM LINH NẾU KHÔNG TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC‼️
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Kinh điển đã dạy: “Nếu không tích lũy công đức, tịnh hóa nhiễm ô và đón nhận sự gia trì của bậc Thầy vinh quang, tất cả việc tìm cầu những phương tiện khác đều là sự vô minh”. Thành ngữ có câu: “Tất cả các pháp môn được Đức Phật truyền dạy đều nhằm mục đích đạt được trí tuệ giải thoát”. Điều đó có nghĩa là ánh sáng gia trì của bậc Thầy sẽ tỏa rạng sau khi chúng ta tích lũy công đức và tịnh hóa nghiệp chướng. Chỉ có sự nương tựa vào sức mạnh gia trì của bậc Thầy mới có thể giúp chúng ta đẩy lùi được khổ đau và đạt được hạnh phúc thường còn.

🌿Đức Gyalwa Gotsangpa từng dạy: “Ngoài tâm chí thành hướng lên Thượng sư, không một giáo pháp nào có thể đảm bảo thành tựu Phật quả ngay trong một đời”. Từ đây, chúng ta có thể kết luận rằng tâm chí thành đối với bậc Thầy tâm linh, cùng với việc rèn luyện, thực hành đạo toàn thiện, như động cơ thanh tịnh, năng làm thiện hạnh, tránh xa ác hạnh, nhiễu tháp, cúng dàng, bố thí… là đủ để đạt giác ngộ.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời