‼️MỌI LỜI CẦU NGUYỆN ĐỀU LINH ỨNG TRONG NGÀY VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH‼️…

‼️🌈MỌI LỜI CẦU NGUYỆN ĐỀU LINH ỨNG TRONG NGÀY VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH🌈‼️
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☸️Hôm nay là ngày mùng 10 theo lịch Kim Cương thừa, cũng là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh. Tất cả công hạnh lớn nhất của Đức Liên Hoa Sinh đều được thành tựu viên mãn vào ngày này. Quy y Đức Liên Hoa Sinh sẽ giúp chúng ta kết nối và đón nhận sự gia trì bảo hộ từ Ngài. Mặc dù phàm phu chúng ta không thấy được Ngài bằng mắt thường, nhưng nếu tha thiết cầu nguyện lên Ngài, chúng ta sẽ đón nhận sự che chở, hộ trì từ Đức Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh.

☸️Tu trì chân ngôn của Đức Liên Hoa Sinh tiêu trừ tất cả các tai ương, chướng hoạ, hàng phục được tất cả nghiệp chướng ác ma, tích luỹ được vô lượng phúc đức, trí tuệ và thọ mạng.🌈

🍀Chủng tử tự: HUNG
🍀Tâm chân ngôn: OM AH HUNG BENDZA GURU PADMA SIDDHI HUNG🌈

🙏Hãy cùng chúng tôi tu tập và tích luỹ công đức vào ngày vía của Đức Bản tôn vĩ đại, đồng thời #comment tên người bạn muốn hồi hướng cùng hết thảy chúng hữu tình, mong nguyện tất cả chúng sinh đồng lên bờ giác.

Namo Guru 🙏🙏🙏

Nghi quỹ tu trì Đức Bản tôn Liên Hoa Sinh:
http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-lien-hoa-sinh-0

http://daibaothapmandalataythien.org/moi-loi-cau-nguyen-deu-ung-nghiem-trong-ngay-duc-lien-hoa-sinh

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời