⭐️”GIỚI LUẬT LÀ THẦY”⭐️…

⭐️”GIỚI LUẬT LÀ THẦY”⭐️

?Trong cuộc sống, từ quốc gia xã hội, đến đoàn thể, luật pháp, nội quy, điều lệ là những điều kiện giúp cho tổ chức được kiện toàn, vững mạnh, trường tồn. Ngược lại trong một tổ chức có nhiều người không giữ nội quy, điều luật sẽ trở thành ô hợp dễ tan rã, cụ thể như trong quân đội nếu không có kỷ luật sắt, khi ra trận sẽ bị thất bại. Với tôn giáo cũng thế, tín đồ không tuân giữ điều răn cấm, đạo giáo sẽ bị suy tàn. Khi Đức Phật sắp Niết Bàn, Ngài A Nan hỏi Phật nhiều vấn đề trong đó có câu hỏi:

– Sau khi Thế Tôn Niết Bàn chúng con nhận ai làm thầy?

?Đức Phật trả lời:

– Hãy lấy giới luật làm thầy, giới luật còn đạo còn.

?Như vậy người Phật tử không luận tăng hay tục đều phải tuân giữ giới luật.
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

17 thoughts on “⭐️”GIỚI LUẬT LÀ THẦY”⭐️…

Trả lời