️GIỚI NGUYỆN ĐỐI VỚI CHUỖI TRÀNG BÍ MẬT TRONG KIM CƯƠNG THỪA️…

✨☀️GIỚI NGUYỆN ĐỐI VỚI CHUỖI TRÀNG BÍ MẬT TRONG KIM CƯƠNG THỪA☀️✨

☘️1.Bạn phải luôn trì giữ chuỗi tràng bên mình. Bạn nên xúc miệng và rửa tay trước khi sử dụng tràng.

☘️2.Không dùng những tràng không đúng pháp hoặc bạn đã đem chuỗi tràng đến những nơi không thanh tịnh (như nhà vệ sinh, lễ cưới, lễ tang, chốn tiệc tùng, bệnh viện, nơi có phụ nữ mới sinh).

☘️3.Bảo vệ tràng khỏi sự nhiễm ô của những người không đức hạnh. Không được lộ chuỗi tràng cho người khác thấy hoặc để họ động chạm vào, không để động vật bước qua tràng, không đặt xuống đất, không thêm hạt vào tràng để trang trí mà không có ý nghĩa. Không dùng chuỗi tràng để lần chơi với tâm bất an, không được dùng tràng để bói toán.

☘️4.Bạn phải trì giữ chuỗi tràng như hình với bóng, phát nguyện giữ Tam muội da giới căn bản của chuỗi Kim cương bằng việc không bao giờ rời khỏi thân bạn và giữ tràng một cách riêng biệt. Bạn cần có thái độ khiêm cung và đồng thời cũng không thủ chấp vào chuỗi tràng.
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com

2 thoughts on “️GIỚI NGUYỆN ĐỐI VỚI CHUỖI TRÀNG BÍ MẬT TRONG KIM CƯƠNG THỪA️…

Trả lời