️HÃY CÙNG TÍCH LUỸ CÔNG ĐỨC VÀO HÔM NAY – NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ️…

🌈☀️HÃY CÙNG TÍCH LUỸ CÔNG ĐỨC VÀO HÔM NAY – NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ🌈☀️
———–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☸️Hôm nay theo lịch Kim cương thừa – ngày 15/6, ngày vía Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Amitabha có nghĩa là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Tiếng Việt gọi là Phật A Di Đà, trong Mandala ngài an trụ ở phương Tây và an tọa trên bảo tòa Khổng Tước vương nêu biểu sự giác tỉnh cùng khả năng chuyển hoá phiền não, đầy đủ các màu sắc, minh tuệ. Sắc thân màu đỏ nêu biểu lòng Đại bi, tướng thanh tịnh của hỏa đại, tay Ngài kết ấn đại định (Định ấn là ngón út, ngón đeo nhẫn, hai ngón giữa giao nhau) nêu biểu 6 đại vô ngại, phương Tây là phương trí tuệ nội chứng.

☸️Tu trì chân ngôn Di Đà có khả năng chuyển tưởng uẩn, ý thức thành Diệu Quan Sát Trí; chuyển hóa những tham nhiễm, chấp trước thành đại nguyện vị tha và chứng đắc thành tựu Báo thân Phật A Di Đà.

‼️Hãy cùng chúng tôi tích lũy vô lượng công đức vào các ngày vía Phật bằng cách thực hành các thiện hạnh như #tụngkinh, #phongsinh, #ănchay, #bốthí, #cúngdường và hồi hướng công đức cho hết thảy chúng sinh cùng được sinh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

➡️Quý vị tải nghi quỹ tu trì Đức Bản tôn Phật A Di Đà tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-phat-di-da-0


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời