️Người biết xả bỏ bám chấp là người hạnh phúc nhất thế gian️…

☀️Người biết xả bỏ bám chấp là người hạnh phúc nhất thế gian☀️
————

?Dù bao lâu ta sống cùng quyến thuộc,
Sẽ đến một ngày sinh tử biệt ly.
Bao tài sản một đời ta nỗ lực,
Phút lâm chung để lại hết cho đời.

?Thân ta quán trọ, Tâm là khách,
Sẽ đến ngày khách từ giã ra đi.
Vậy nên chi bám chấp đời này,
Xả chấp trước là hạnh chân Phật tử.

~ Trích “37 phẩm Bồ Tát hạnh” – NXB Tôn Giáo

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com

8 thoughts on “️Người biết xả bỏ bám chấp là người hạnh phúc nhất thế gian️…

Trả lời