️VÌ SAO BẠN NÊN BẮT ĐẦU THỰC HÀNH VỚI PHÁP TU LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA?️…

⚡️VÌ SAO BẠN NÊN BẮT ĐẦU THỰC HÀNH VỚI PHÁP TU LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA?⚡️
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
💎Thực hành nghi quỹ rất quan trọng bởi nghi thức thực hành tâm linh đưa bạn tiến gần đến Phật pháp, giúp bạn trở thành một hành giả chân chính. Bạn nên bắt đầu với pháp tu Tara bởi Ngài có năng lực hộ trì chúng ta phát triển tâm linh, trưởng dưỡng tâm linh. Đó là nền tảng hỗ trợ lớn lao đối với chúng ta. Đầu tiên, chúng ta cần phải đón nhận sự hộ trì từ đức Tara để từ đó trưởng dưỡng tâm linh của mình.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

💎Bạn có thể tải Nghi quỹ thực hành Đức Lục Độ Mẫu Tara tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-luc-do-phat-mau
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời