🥁🥁CHƯ NI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN BIỂU DIỄN “TRỐNG HỘI THĂNG LONG”🥁🥁…


🥁🥁CHƯ NI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN BIỂU DIỄN “TRỐNG HỘI THĂNG LONG”🥁🥁
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên[fb_vid id=”1719215861444435″]🥁🥁MÀN BIỂU DIỄN “TRỐNG HỘI THĂNG LONG”🥁🥁
—————
☀️Do Chư Ni tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên biểu diễn

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời