15 PHÚT SÁM HỐI MỖI NGÀY DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN…

?15 PHÚT SÁM HỐI MỖI NGÀY DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN?

?Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, bạn có thể dành 15’ trì tụng 21 hoặc 108 biến chân ngôn của Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa để ngăn những bất thiện nghiệp đã tạo trong ngày không tăng lên theo cấp số nhân.
?Nếu bạn không thực hành tịnh hóa hàng ngày, bất thiện nghiệp của bạn sẽ tiếp tục nhân lên theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm cho đến suốt cuộc đời, và rồi đến một ngày nghiệp chướng sẽ cao như núi Tu Di.

?Chân ngôn 100 âm Kim Cương Tát Đỏa?

OM BENDZA SATTO SAMAYA MANUPALAYA/
BENDZA SATTO TENOPA TISHTHA DrIDHO MEBHAWA/
SUTOKYAYO MEBHAWA SUPOKYAYO MEBHAWA/
ANURAKTO MEBHAWA/ SARWA SIDDHI MEMPrAYATSHA/
SARWA KARMA SUTSAME TSITTAM SHrIYAM/
KURUHUNG HAHAHAHAHO BHAGAWEN/
SARWA TATHAGATA BENDZA MAME MUNTSA/
BENDZI BHAWA MAHA SAMAYA SATTO AH/

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

10 thoughts on “15 PHÚT SÁM HỐI MỖI NGÀY DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN…

Trả lời