3 pháp tu hữu hiệu chuyển hóa xung đột và bất hòa trong gia đình

?HOÁ GIẢI BẤT HOÀ GIA ĐÌNH BẰNG 3 PHÁP TU ĐƠN GIẢN?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Sau đây là 3 pháp tu đơn giản nhưng có năng lực hóa giải những bất hòa trong gia đình rất hiệu quả:

?1. Trì tụng chân ngôn Lục tự Đại minh

Hãy trì tụng chân ngôn “Om mani padme hung” trong khi nghĩ tới cha mẹ, người thân trong gia đình bạn. Mỗi lần trì tụng là một lần bạn hồi hướng cho tất cả chúng sinh mẹ trong 6 đạo thoát khỏi biển luân hồi – trời, người, A tu la, ngã quỷ, địa ngục, súc sinh và những hương linh còn đang mắc kẹt trong trạng thái thân trung ấm. Mỗi câu chân ngôn “Om mani padme hung” mà bạn trì tụng hoàn toàn xuất phát từ động cơ mong nguyện tất cả chúng sinh đạt tới giác ngộ trọn vẹn và hạnh phúc tối thượng.

Người thân của bạn cũng là một trong chúng sinh ấy. Bạn hãy quán tưởng Đức Phật Quan Âm diện phía trước mặt hay trên đỉnh đầu mình, nước cam lồ từ thân Ngài chảy xuống thấm nhuần thân tâm bạn và người thân. Tiếp theo, bạn quán tưởng quay xung quanh chủng tử tự “SHRI” là chuỗi chân ngôn “Om Mani Padme Hung” đang chuyển vận theo chiều kim đồng hồ. Quán tưởng…

http://daibaothapmandalataythien.org/3-phap-tu-huu-hieu-chuyen-hoa-xung-dot-va-bat-hoa-trong-gia-dinh

3 pháp tu hữu hiệu chuyển hóa xung đột và bất hòa trong gia đình

3 pháp tu hữu hiệu chuyển hóa xung đột và bất hòa trong gia đình
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời