Quay về nương tựa…

?Quay về nương tựa
Hải đảo tự thân
Chính niệm là đuốc
Soi sáng xa gần?
(Kinh Pháp cú)

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời