4 kỹ năng vàng chuyển hóa sân giận trong mọi tình huống

?4 KỸ NĂNG VÀNG CHUYỂN HOÁ SÂN GIẬN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG ?

?1. Không khởi tâm bất như ý với đối tượng sân giận?

✨Cách đầu tiên để chuyển hóa sân giận là không để những ý nghĩ tiêu cực dấy khởi trong tâm. Các đối tượng sân giận thâm nhập vào tâm chúng ta qua sáu căn: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác và trực giác. Nếu chịu khó rèn luyện tâm, bạn sẽ không khởi tâm bất như ý trước những chủ thể hay đối tượng làm bạn khó chịu, hoặc ngăn cản những ý nghĩ tiêu cực dấy khởi. Nói cách khác, bạn sẽ chặn được sân giận ngay khi nó vừa dấy khởi.

✨Đây là cách ứng phó với sân giận hay nhất. Tuy nhiên, cách này rất khó bởi tiến trình hoạt động của tâm xảy ra quá nhanh và bạn sẽ không theo dõi được nếu như tâm bạn chưa được đào luyện. Tiến trình của tâm sân giận được đề cập trong phần trước có lẽ chỉ diễn ra trong vài phần nghìn của một giây hoặc ngắn hơn.

?2. Kiểm soát sân giận với lòng từ ái?

https://shophoavouu.com/4-ky-nang-vang-kiem-soat-san-gian-trong-moi-tinh-huong

4 kỹ năng vàng chuyển hóa sân giận trong mọi tình huống

4 kỹ năng vàng chuyển hóa sân giận trong mọi tình huống
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/