5 dấu hiệu quan trọng giúp bạn nhận biết chính pháp

☀️BẠN SẼ NHẬN BIẾT ĐƯỢC CHÍNH PHÁP NẾU THẤY 5 DẤU HIỆU SAU ĐÂY☀️

?Trong các kinh điển, thời kỳ phát triển Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gồm có Chính pháp 500 năm, Tượng pháp 1.000 năm, và Mạt pháp 10.000 năm. Trong thời Chính pháp (chính có nghĩa là chứng), mặc dầu Đức Phật đã thị hiện Niết bàn, nhưng Pháp nghi vẫn không thay đổi – tức là có giáo pháp, có sự hành trì, và có người chứng đắc quả vị. Trong thời Tượng pháp (tượng có nghĩa là biểu tượng), tuy vẫn có giáo pháp, có sự hành trì, nhưng số người chứng đắc quả vị rất ít. Trong thời Mạt pháp (mạt có nghĩa là suy vi, yếu kém), Phật pháp trở nên suy tàn, chỉ có giáo pháp chứ không có sự hành trì, và càng có rất ít người chứng đắc quả vị. Vào thời kỳ này, chúng sinh không thể liên tục phân biệt đuợc chính tà, đến nỗi nhiều người muốn vào cửa Phật nhưng đã vào lầm cửa mà tu hành, hiện tượng đó gọi là “mắt cá xen lẫn ngọc trai” (vàng thau lẫn lộn).

?Vậy làm thế nào để phân biệt được đâu là chính pháp là câu hỏi khiến nhiều người quan tâm. Tựu chung lại, giáo pháp của Đức Phật có năm đặc tính. Nếu bạn thấy giáo pháp có đầy đủ năm đặc tính này thì có thể xác định đó là chính pháp, còn nếu không đủ năm đặc tính thì nên nghi ngờ và truy xét kỹ càng.

?1. Đặc tính thứ nhất là thiết thực hiện tại:?

?Những bài pháp của Đức Phật luôn thực tế, không tách con người ta sống trong một thế giới mơ hồ, viển vông xa vời mà có khả năng giải quyết những khổ đau trong đời sống thực tại của chúng sinh. Tất cả những gì là giáo pháp của Đức Phật phải đảm bảo yếu tố gần gũi và có khả năng chuyển hoá khổ đau ngay trong thực tại của kiếp sống này. Điều này hoàn toàn trái với tư tưởng cố gắng tu tập để về với cảnh giới khác còn đời sống này không quan trọng. Đức Phật luôn dạy chúng sinh phải biết trân quý cuộc sống này. Chúng ta cần phải tìm được ý nghĩa của cuộc sống, cần phải sống có hạnh phúc – hạnh phúc chân thật chứ không phải là hạnh phúc thế tục. Khi chúng ta có được hạnh phúc thì nhậm vận tự nhiên nhiên chúng ta có được con đường tâm linh.

☀️2. Đặc tính thứ hai là vượt thời gian:☀️

?Giáo pháp của Đức Phật không bị lệ thuộc vào thời gian, cho đến bây giờ vẫn không hề sai lệch, bởi những gì Đức Phật nói luôn hợp với sự thật, hợp với chân lý đang tồn tại trên vũ trụ này. Trong kinh nói rằng: “Mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng chân lý giáo pháp vô thường không bao giờ thay đổi”. Cách đây 2.600 năm về trước, Đức Phật đã nói rằng âm thanh là viên biến, tiếng nói là viên biến, hình ảnh là viên biến v.v… kể cả về không gian và thời gian. Bây giờ khoa học đang dần chứng minh sự viên biến ấy. Nếu âm thanh không viên biến thì tại sao chúng ta lại có thể nói chuyện với người ở bên kia địa cầu? Nghĩa “viên biến” đó được Đức Phật dạy rất kỹ trong kinh Hoa Nghiêm.

?Cũng trong bộ kinh này, Đức Phật có nói: “Chúng sinh lấy động làm thân, lấy động làm cảnh, lấy sinh diệt làm tâm”. Chúng ta thường nghĩ ngôi nhà đứng im như thế này mà bảo nó động, cái ngọn núi nó sừng sững như thế kia mà Phật bảo là nó động, mỏ quặng sắt nó nằm im dưới đất thế kia Phật bảo nó động? Nhưng bây giờ bảng hoá học đã chứng minh rằng tất cả vật chất được cấu thành bởi phân tử. Như vậy cái gọi là đồng, là sắt, là núi là sông kia cuối cùng chỉ là cái động của vô số phân tử cấu thành.

☀️3. Đặc tính thứ ba là quay lại mà thấy pháp ở nơi chính mình:☀️

https://shophoavouu.com/5-dau-hieu-quan-trong-giup-ban-nhan-biet-chinh-phap

5 dấu hiệu quan trọng giúp bạn nhận biết chính pháp

5 dấu hiệu quan trọng giúp bạn nhận biết chính pháp
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “5 dấu hiệu quan trọng giúp bạn nhận biết chính pháp

Trả lời