7 NHÂN VẬT ĐỒNG SINH ĐỂ TRỢ DUYÊN CHO ĐỨC PHẬT…

🍂7 NHÂN VẬT ĐỒNG SINH ĐỂ TRỢ DUYÊN CHO ĐỨC PHẬT🍂
——-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Kinh điển kể rằng, ngay khi Đại Bồ tát đản sinh, vì do túc duyên ba-la-mật từ nhiều a-tăng-kỳ kiếp, lúc ấy cùng có bảy nhân vật đồng sinh để trợ duyên cho quả vị Chính Đẳng Giác:

✅1. Công chúa Yasodharā (Da Du Đà La)

✅2. Ānanda (A Nan), con hoàng thân Amitodana, em ruột đức vua Suddhodana.

✅3. Channa (Xa Nặc) – người hầu ngựa

✅4. Kāḷudāyi – con một lão thần lương đống, sau này thỉnh đức Đại Giác về thăm Kapilavatthu.

✅5. Ngựa Kaṇṭhaka (Kiền Trắc)

✅6. Cây Bồ đề – nơi Phật ngồi thành đạo.

✅7. Bốn hầm châu ngọc.

http://daibaothapmandalataythien.org/su-chan-dong-cua-dai-dia-vao-thoi-khac-duc-phat-dan-sinh


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời