Ai có thể giúp Tự tính tâm của bạn hiển lộ?

?THEO BẠN, “TÂM” LÀ GÌ??

⭐️Dù thường nói và thảo luận về “tâm” nhưng thực sự chúng ta chưa có hiểu biết đầy đủ về khái niệm này. Tâm là gì, ở đâu, kích cỡ, hình dáng, màu sắc thế nào? Làm sao có thể nhận ra được tâm?

⭐️Dù đàm luận dưới góc độ nào, chúng ta cũng không có câu trả lời cho những vấn đề này bởi những gì được cho là “tâm” đều không thực sự tồn tại. Tâm không có thành phần hay cấu tạo, không có màu sắc, hình dáng, mùi vị. Tuy vậy, bạn vẫn cần phải có được chút ý niệm về tâm. Nếu như ngay cả thông tin ban đầu này cũng sai lệch thì bạn sẽ không biết mình đang làm gì. Bạn có thể tưởng rằng mình đang thực hành đạo giải thoát song thực chất lại chẳng đi đến đâu cả.

⭐️Để có thể giúp bạn có ý niệm ban đầu về tâm, chúng ta có thể tạm phân tích tâm ở hai khía cạnh: Thể và Dụng của Tâm.

?1. Thể của tâm

⭐️Thể của tâm, hay bản tính của tâm, vốn là vô niệm, nghĩa là không có tư tưởng phân biệt, chia cắt, không có vọng tưởng. Bản chất Tâm này còn được gọi là Pháp thân, Bản giác, Chân như, Phật tính, Như Lai,…

http://daibaothapmandalataythien.org/ai-co-giup-tu-tinh-tam-cua-ban-hien-lo

Ai có thể giúp Tự tính tâm của bạn hiển lộ?

Ai có thể giúp Tự tính tâm của bạn hiển lộ?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

3 thoughts on “Ai có thể giúp Tự tính tâm của bạn hiển lộ?

Trả lời