An vị Bảo bình trong nhà viên mãn mọi tâm nguyện về đời sống vật chất

ĂN VỊ BẢO BÌNH TRONG NHÀ VIÊN MÃN MỌI TÂM NGUYỆN VỀ ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Bảo bình (tiếng Tạng là Bumter, tiếng Phạn là Nidhann Kwnbha) có nghĩa là bình chứa đựng bảo báu. Bảo bình còn được gọi là bình chứa kho báu vô tận bởi vì người ta cho rằng cho dù có lấy ra bao nhiêu đi chăng nữa thì Bảo bình vẫn không vơi cạn. Về mặt biểu tượng, Bảo bình nêu biểu cho sự chất chứa và viên mãn tâm nguyện về vật chất. Bảo bình cũng tượng trưng cho biển trí tuệ vô tận của Đức Phật. Truyền thống lưu giữ Bảo bình tồn tại trong một thời gian dài và nhiều gia đình trong cộng đồng chúng ta hiện nay đều có Bảo bình trong nhà mình. Người ta tin rằng nếu có Bảo bình an vị trong nhà, tài lộc sẽ ngày càng tăng trưởng.

1. Lợi ích của Bảo bình:

http://daibaothapmandalataythien.org/vi-bao-binh-trong-nha-vien-man-moi-tam-nguyen-ve-doi-song-vat-chat

An vị Bảo bình trong nhà viên mãn mọi tâm nguyện về đời sống vật chất

An vị Bảo bình trong nhà viên mãn mọi tâm nguyện về đời sống vật chất
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời