Biết sám hối nghiệp trộm cắp, đời đời kiếp kiếp ngọc như ý xuất sinh

💎BIẾT SÁM HỐI TỘI TRỘM CẮP, ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP NGỌC NHƯ Ý XUẤT SINH💎
——–
🌺Trong kinh nói: “Vật của người khác thì người đó giữ. Dầu một lá rau, cọng cỏ mà họ không cho cũng không được lấy, huống chi trộm cắp”. Vì chúng sinh chỉ thấy lợi trước mắt nên lấy của người khác một cách trái đạo, đến nỗi sau này phải chịu tai ương. Nhưng nếu người ấy biết ngày đêm sáu thời sám hối những tội trộm cắp ấy từ vô thủy cho đến nay thì đời đời kiếp kiếp ngọc như ý thường xuất sinh bảy món trân bảo, y phục đẹp đẽ, đồ ăn đủ vị, đủ các thứ thuốc men, tuỳ tâm mãn nguyện muốn vật gì tức có liền vật ấy.

🌺Trong Kinh Từ bi Thủy sám có dạy về các hành động tạo tác nghiệp trộm cắp như sau:

http://daibaothapmandalataythien.org/biet-sam-hoi-nghiep-trom-cap-doi-doi-kiep-kiep-ngoc-nhu-y-xuat-sinh-0

Biết sám hối nghiệp trộm cắp, đời đời kiếp kiếp ngọc như ý xuất sinh

Biết sám hối nghiệp trộm cắp, đời đời kiếp kiếp ngọc như ý xuất sinh
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời