Có cần phải tịnh trừ chướng ngại trước khi thực hành nghi quỹ hàng ngày?

CÓ CẦN TỊNH TRỪ CHƯỚNG NGẠI TRƯỚC KHI TU?
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☸️Việc tịnh trừ chướng ngại phụ thuộc vào từng nghi quỹ, không phải nghi quỹ nào cũng có phần đó, chẳng hạn nghi quỹ Tara phổ thông không có phần kết giới. Tương tự như vậy, có một số pháp tu không cần tới việc tịnh trừ chướng ngại, chẳng hạn như khi thực hành pháp tu Ngondro. Trừ trường hợp bạn không muốn ra ngoài ranh giới nhập thất và không muốn những người khác vào ranh giới này, khi đó bạn sẽ cần phải có sự hộ trì, tịnh trừ các năng lực tiêu cực, chướng ngại và tạo ra một vòng Hộ luân Kim cương. Nếu không phải trong trường hợp như vậy, thì đối với pháp tu hàng ngày bạn không cần phải tịnh trừ chướng ngại.

✅1. Pháp tu các Bản tôn Phẫn nộ:
Cho dù bạn đã từ bi thỉnh cầu mọi thế lực, song vẫn có thể còn những thế lực ám chướng muốn ngăn cản bạn. Khi đó hành giả sẽ…

http://daibaothapmandalataythien.org/tinh-tru-chuong-ngai

Có cần phải tịnh trừ chướng ngại trước khi thực hành nghi quỹ hàng ngày?

Có cần phải tịnh trừ chướng ngại trước khi thực hành nghi quỹ hàng ngày?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời