Có nên tiếp tục cúng giỗ nếu cha mẹ đã tái sinh cõi lành?

CÓ NÊN CÚNG GIỖ NẾU CHA MẸ ĐÃ TÁI SINH CÕI LÀNH?
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍂Theo tinh thần của kinh Địa Tạng và quan điểm Phật giáo nói chung thì thần thức của một người sau khi chết hầu hết đều phải trải qua giai đoạn trung gian, thọ thân trung ấm tối đa là 49 ngày, sau đó sẽ thọ sinh vào một cảnh giới tương ứng với nghiệp lực mà họ đã gây tạo (cõi trời, A tu la, người, súc sinh, địa ngục và ngã quỷ).

🍂Các hương linh thọ sinh trong những cảnh giới khổ đau luôn mong mỏi người thân làm những điều phúc thiện để hồi hướng cho họ, giúp họ nương nhờ phúc báo ấy để mau được siêu thoát. Tụng kinh, lễ sám, cầu siêu độ, làm phúc như cúng dàng, bố thí, phóng sinh rồi hồi hướng phúc báo cho thân nhân là những việc cần làm.
Nếu hương linh đã tái sinh vào những cảnh giới an lành thì việc hồi hướng công đức cho họ càng làm cho phúc báo của họ thêm tăng trưởng.

🍂Đối với phong tục người Việt thì việc làm cỗ dâng cúng cha mẹ ông bà tổ tiên thể hiện tấm lòng thành của con cháu đối với người đã khuất. Do đó, sau 49 ngày khi thần thức đã tái sinh thì chúng ta không cúng cơm nước hàng ngày như trước đây nhưng vào các ngày lễ tiếp theo như tiểu tường, đại tường hay ngày kỵ giỗ hàng năm thì thân nhân cần phải làm mâm cơm cúng giỗ.

‼️Cần đặc biệt lưu ý, để tránh nghiệp sát sinh và những ham muốn dính mắc làm tổn hại hương linh khiến hương linh không thể siêu thoát, nên cúng đồ chay tịnh hoặc cúng cháo sữa thí thực. Những việc cúng vàng mã, y phục hay ngựa giấy hoàn toàn là mê tín không phù hợp với luật nhân quả cũng như không đem lại lợi ích cho hương linh.

http://daibaothapmandalataythien.org/co-nen-tiep-tuc-cung-gio-neu-cha-me-da-tai-sinh-coi-lanh

Có nên tiếp tục cúng giỗ nếu cha mẹ đã tái sinh cõi lành?

Có nên tiếp tục cúng giỗ nếu cha mẹ đã tái sinh cõi lành?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời