Cúng tế cỗ mặn linh đình – Vong linh chẳng được ăn mà càng thêm tội

CÚNG CỖ MẶN LINH ĐÌNH – VONG LINH CHẲNG ĂN ĐƯỢC MÀ CÀNG THÊM TỘI
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍂Thời Tề có một sĩ nhân họ Lương nhà rất giàu có, lúc sắp mất đã bảo vợ rằng: “Nô lệ, ngựa nghẽo mà ta yêu thích lúc bình sinh cùng các thứ đồ vật đã được sử dụng lâu ngày, rất vừa ý ta, khi nào ta chết thì dùng các thứ đó chôn theo ta. Nếu không thì chẳng có thứ gì để mà cưỡi cả”. Tới lúc chết, người nhà lấy bao tải đựng đất đè chết nô lệ. Còn ngựa thì vẫn chưa giết.

🍂Người nô lệ đó chết đã bốn ngày nhưng lại hồi tỉnh, sống lại và kể rằng: “Giữa lúc chẳng biết là mình đi đâu thì thấy bỗng tới cửa quan phủ, bị người gác cửa giữ lại, phải ngủ ở cửa một đêm. Sáng sớm mai thấy ông chủ vừa quá cố bị cùm, có lính canh giữ, đi vào dinh quan. Chủ thấy người nô lệ đó bèn hỏi: “Ta cứ tưởng rằng người chết được sử dụng nô tỳ, cho nên mới dặn lại là phải gọi ngươi. Nay ai nấy phải tự chịu khổ hoàn toàn không có liên quan gì với nhau. Nay ta sẽ bẩm quan tha cho ngươi ra”. Nói xong liền đi vào. Nô lệ đứng ngoài ở chỗ kín nhòm vào thì thấy quan hỏi người canh giữ Lương rằng:…

http://daibaothapmandalataythien.org/sy-nhan-ho-luong

Cúng tế cỗ mặn linh đình – Vong linh chẳng được ăn mà càng thêm tội

Cúng tế cỗ mặn linh đình – Vong linh chẳng được ăn mà càng thêm tội
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời