NHỮNG LỜI ĐẠO TỪ THẤM ĐƯỢM CỦA TT THÍCH CHÂN QUANG

NHỮNG LỜI ĐẠO TỪ THẤM ĐƯỢM CỦA TT THÍCH CHÂN QUANG DÀNH CHO CÁC BẠN XUẤT GIA VÀ QUANG CẢNH BUỔI LỄ XUẤT GIA TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG 2016 (RẤT CẢM ĐỘNG)

 Hủy hình thủ khí tiết

Cát ái từ sở thân

Xuất gia hoằng Thánh Đạo

Thệ độ nhất thiết nhân.

(Từ đây xin bỏ hình hài

Cắt dây tham ái lìa người quyến thân

Chuyện đời xem tựa phù vân

Dốc lòng tu tập tinh cần chuyên sâu

Mai kia thành tựu đạo mầu

Chúng sanh vô lượng nguyện cầu độ xong)

TT THÍCH CHÂN QUANG
TT THÍCH CHÂN QUANG

Cả nhà cùng share để gieo duyên cho nhiều người biết đến Phật Pháp hơn nhé.

Và nhà mình truy cập thienphatgiao.com để đọc các bài Pháp và Học Thiền miễn phí nha.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

_((()))_ _((()))_ _((()))_

Trả lời