Điều kiện tối quan trọng để bước vào ngưỡng cửa Kim Cương thừa

?ĐIỀU KIỆN TỐI QUAN TRỌNG ĐỂ THỰC HÀNH KIM CƯƠNG THỪA?

?Kim Cương thừa luôn được coi là truyền thừa bí mật bởi việc thực hành đòi hỏi căn cơ và trình độ nhất định. Thông thường, khi thực hành Kim Cương thừa, chúng ta được xem như đã có những hiểu biết nhất định về Tiểu thừa và Đại thừa là những nền tảng căn bản để đi vào Kim Cương thừa. Khi bắt đầu tu tập Kim Cương thừa, điều tối quan trọng là bạn cần thụ nhận #quán_đỉnh. Đây chính là ngưỡng cửa và là đặc trưng của Kim Cương thừa để hành giả có thể thực hành nghi quỹ tu trì theo một Bản tôn nhất định (ví dụ Đức Quan Âm, Đức Dược sư hay Trí tuệ Văn thù…).

? #Quán_đỉnh là nghi thức mà một bậc Thượng sư tu chứng trao truyền thể nhập thực hành trực tiếp một pháp môn cho đệ tử, bao gồm mô tả, giảng nghĩa, quán tưởng, thứ lớp tu tập cùng với các nghi lễ cúng dàng và chân ngôn tương ứng. Mặc dù vậy, quán đỉnh còn mang ý nghĩa nhiều hơn những gì cấu thành nên nó; đó là sự trao truyền nguồn ân phúc và năng lực gia trì của cả một dòng Truyền thừa, và là sự giới thiệu trực tiếp vào thực tại tuyệt đối, trí tuệ bất nhị hay chân tính của vạn pháp. Do vậy nếu bạn không có những hiểu biết về Nguyên thủy Phật giáo và Đại thừa mà bước ngay vào Kim Cương thừa thì bạn không thể vững tiến trên đường tu.

http://daibaothapmandalataythien.org/dieu-kien-toi-quan-trong-de-buoc-vao-nguong-cua-kim-cuong-thua

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
#Quán_Đỉnh
#Kim_Cương_Thừa

Điều kiện tối quan trọng để bước vào ngưỡng cửa Kim Cương thừa

Điều kiện tối quan trọng để bước vào ngưỡng cửa Kim Cương thừa
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

4 thoughts on “Điều kiện tối quan trọng để bước vào ngưỡng cửa Kim Cương thừa

Trả lời