Đức Liên Hoa Sinh khai thị về 7 phẩm chất của pháp quy y

🍂ĐỨC LIÊN HOA SINH KHAI THỊ VỀ 7 PHẨM CHẤT CỦA QUY Y🍂
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌟Giáo huấn Dakini là một tuyển tập những lời khai thị từ một số “kho tàng mật điển” bao gồm những giáo huấn khẩu truyền về thực hành giáo pháp của Đức Liên Hoa Sinh khi Ngài đến Himalaya vào thế kỷ thứ 9. Những khai thị này được đệ tử chính của Ngài, Dakini Yeshe Tsoygal, công chúa xứ Kharchen, ghi chép lại. Sau đây là một đoạn giảng pháp của Ngài dành cho công chúa Tsogyal:

🌟Công chúa Tsogyal hỏi Đức Liên Hoa Sinh: Kính bạch Ngài, quy y có những phẩm chất tôn quý nào?

Đức Liên Hoa Sinh trả lời: Quy y có 7 phẩm chất tôn quý:

🔥1. Con được gia nhập chúng hội Phật tử. Khi đã quy y Tam bảo, con được gọi là một Phật tử. Nếu không quy y, con không ở trong chúng hội Phật tử cho dù con có tự xưng là một con người thánh thiện, một đại thiền giả, hay một vị Phật bằng xương bằng thịt.

🔥2. Con trở thành một pháp khí hộ trì cho mọi lời nguyện như sự giải thoát của chính bản thân mình (ví dụ giới biệt giải thoát). Còn nếu con hủy phạm giới nguyện quy thì mọi giới nguyện căn cứ trên đó đều bị hủy hoại. Để phục hồi, chỉ cần thiết lập giới nguyện quy y là đủ. Nghĩa là cúng dàng và thọ quy y trước sự hiện diện của Tam bảo là đủ….

http://daibaothapmandalataythien.org/duc-lien-hoa-sinh-khai-thi-ve-7-pham-chat-cua-phap-quy-y-0

Đức Liên Hoa Sinh khai thị về 7 phẩm chất của pháp quy y

Đức Liên Hoa Sinh khai thị về 7 phẩm chất của pháp quy y
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời