Đức Phật – Người con đại hiếu trong nhiều kiếp

?ĐỨC PHẬT – NGƯỜI CON ĐẠI HIẾU TRONG NHIỀU KIẾP???

?Đạo Phật là đạo giải thoát, giác ngộ. Ở phương diện hiếu hạnh, đạo Phật còn được gọi là đạo hiếu, và chính Đức Phật Thích Ca là biểu tượng cao đẹp nhất cho tinh thần chí hiếu. Tuy nhiên, Đức Phật lại hy sinh trọn vẹn cuộc đời mình cho chúng sinh. Tuy chỉ dành một phần thời gian rất nhỏ cho cha mẹ và những người thân trong gia đình, dòng tộc, Ngài lại làm được điều rất kỳ diệu là trợ duyên cho thân tộc tu học giải thoát khỏi khổ đau sinh tử luân hồi. Trong vô số kiếp về trước, Đức Phật đã vì tất cả chúng sinh mà làm những hạnh khổ khó làm, hiếu dưỡng Cha Mẹ đến nỗi không màng hy sinh thân mạng. Tấm lòng hiếu thuận ấy, sự báo đáp thâm ân cha mẹ cao cả ấy của Đức Thế Tôn thật không thể nghĩ bàn!

?Đức Phật báo đáp được ân đức của Cha Mẹ hiện đời, có thể nói là đã “chăm sóc phụng dưỡng được phần đại thể cho Cha Mẹ”, đó là hiếu theo nghĩa rốt ráo. Nhưng nhóm các ngoại đạo, Phạm chí ở Ấn Độ thời bấy giờ nhìn thấy Tôn giả A Nan ôm bát khất thực, bèn sinh lòng đố kỵ, họ tìm cớ chế giễu Tôn giả một cách không kiêng nể: “Cù Đàm thầy ngươi thật là kẻ tệ ác. Nếu không phải thì tại sao mới hạ sinh ông ấy được bảy ngày thì người Mẹ đã chết? Đã vậy, ông ta lại còn tìm cách trốn khỏi hoàng cung, khiến cho vua cha đau khổ đến nỗi mê man ngất xỉu xuống đất, phải lấy nước dội vào mặt đến bảy ngày sau mới có thể tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, vua cha liền hỏi: “Con ta đâu rồi?”, rồi nước mắt giàn giụa mà than rằng: “Đất nước này là của con, phụ hoàng chỉ có mình con, tại sao con lại nỡ bỏ phụ hoàng tìm vào tận chốn rừng sâu chứ?”. Cù Đàm thầy ngươi không màng gì đến thâm ân, nhẫn tâm tiến thẳng về phía trước, thật là một kẻ đại bất hiếu.”

?Ngài A Nan nghe vậy, trong lòng cảm thấy buồn khổ. Khất thực trở về, Ngài đi đến chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: “Kính bạch Thế Tôn, trong Phật pháp có điều nào nói về công hạnh hiếu dưỡng Cha Mẹ không?”. Đức Thế Tôn đoán biết được có việc trọng đại xảy ra trong tâm người đệ tử, Ngài vui vẻ mỉm cười, từ giữa trán phóng ra một luồng hào quang ngũ sắc chiếu khắp cả mười phương thế giới. Các vị Bồ tát nương theo ánh sáng ấy cùng nhau đi đến núi Kỳ Xà Quật trong thành Vương Xá, cầu thỉnh Đức Thế Tôn rộng nói “Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân”.

?Đại ý Kinh như sau:

https://shophoavouu.com/duc-phat-1

#VuLan
#Vu_Lan_Báo_Hiếu
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Đức Phật – Người con đại hiếu trong nhiều kiếp

Đức Phật – Người con đại hiếu trong nhiều kiếp
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “Đức Phật – Người con đại hiếu trong nhiều kiếp

  1. Đỗ Thường says:

    NAm mô a di đà phật.Noi gương đức phật chúng con nguyện hiếu thảo với cha mẹ .Chúng con nguyện đem công đức làm lành tụng kinh niệm phật hàng ngày xin kính dâng lên cúng dường cha mẹ .Mong cha mẹ cũng phát khởi bồ đề tâm niệm muôn đức hồng danh a di da phật để hết báo thân này cha mẹ chúng con được vãng sanh tây phương cực lạc.

Trả lời