GIÁC NGỘ LÀ ĐIỀU MỌI NGƯỜI SẴN CÓ…

GIÁC NGỘ LÀ ĐIỀU MỌI NGƯỜI SẴN CÓ
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌈Sự giác ngộ không phải là nằm bên ngoài mà ta cần đạt được. Nó vốn là điều đã tồn tại sẵn, chỉ cần mở ra để tìm thấy, là bản chất đích thực của chúng ta, vốn thanh tịnh và sẵn có mọi phẩm chất hoàn hảo của giác ngộ. Bản chất đó chỉ bị che dấu bởi những nhiễm ô bất tịnh, do vậy có thể được quét sạch, giống như lớp bụi phủ trên mặt tiền đá hoa cương của một tòa nhà ở đô thị.
🌈Tất cả phẩm chất mà ta ao ước đạt được như trí tuệ, từ bi, vui vẻ,… không đến từ nơi nào khác bên ngoài. Chúng là biểu hiện của bản chất đích thực trong chúng ta, một khi giác ngộ sẽ được hiển lộ và phơi bày hoàn toàn. Theo cách hiểu này, ta có thể cố gắng thật sự cảm nhận giác ngộ, ta có thể trở thành như người đã giác ngộ. Ban đầu, cố gắng có thể hơi nông cạn, nhưng với sự thực hành nó sẽ trở thành một phương pháp thiện xảo.

http://daibaothapmandalataythien.org/muc-dich-cua-tat-ca-su-thuc-hanh-trong-giai-doan-phat-sinh-va-giai-doan-hoan-thien


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời