GIỚI NGUYỆN KIM CƯƠNG THỪA LÀ GÌ?…

??GIỚI NGUYỆN KIM CƯƠNG THỪA LÀ GÌ???

?Giới nguyện Samaya (Tam Muội Da) trong Kim Cương thừa có thể hiểu là tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy tuy thị hiện nhưng đều là Tính không. Nói đúng hơn bạn cần phải nhìn mọi thứ đều là Bản tôn mà mình hành trì, hoặc mọi thứ đều phải được nhìn như bậc Thượng sư.

?Nhưng nếu bạn suy ngẫm, mọi sự được nhìn nhận như là Thượng sư, chẳng hạn cả chiếc ghế đây cũng là Thượng sư, thì làm sao tôi có thể ngồi lên Thượng sư của mình được. Lúc đó, bạn nên nhớ rằng Thượng sư có nghĩa là Đại thủ ấn, là trí tuệ bất nhị, và như vậy thì Thượng sư luôn hiển hiện khắp mọi nơi.

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời